Türkiye’nin 2020 Ölüm İstatistikleri

2020 yılında Türkiye’nin ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri TÜİK tarafından açıklandı.

Türkiye’de 2020 Yılında Kaç Kişi Öldü?

Ölüm sayısı 2020 yılında 507.938 oldu

İlgili Haberler

Ölüm sayısı 2019 yılında 435.941 iken 2020 yılında %16,5 artarak 507.938 oldu. Ölen kişilerin 2019 yılında %54,6’sını erkekler, %45,4’ünü kadınlar oluştururken 2020 yılında ölen kişilerin %56,0’sını erkekler, %44,0’ünü kadınlar oluşturdu.

Kaba Ölüm Hızı Binde 6,1 Oldu

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2019 yılında binde 5,3 iken 2020 yılında binde 6,1 oldu. Diğer bir ifade ile 2019 yılında bin kişi başına 5,3 ölüm düşerken 2020 yılında bin kişi başına 6,1 ölüm düştü.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 11,3 ile Sinop oldu.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2020 yılında binde 11,3 ile Sinop oldu. Bu ili binde 10,9 ile Çankırı, binde 10,7 ile Kastamonu, binde 9,5 ile Artvin izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 3,2 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 3,4 ile Hakkari, binde 3,5 ile Şanlıurfa, binde 3,7 ile Van izledi.

Kaba Ölüm Hızının En Yüksek ve En Düşük Olduğu 10 İl – 2020

Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı.

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2020 yılında %36,0 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bu ölüm nedenini %15,8 ile solunum sistemi hastalıkları, %15,7 ile iyi ve kötü huylu tümörler izledi.

Nedenlere Göre Ölüm Oranı, 2019-2020

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin %41,5’ini iskemik kalp hastalığı oluşturdu.

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %41,5’inin iskemik kalp hastalıklarından, %23,8’inin diğer kalp hastalıklarından, %19,6’sının serebro-vasküler hastalıklardan öldüğü görüldü.

Dolaşım Sistemi Hastalıklarından Ölenlerin Oranı, 2019-2020

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, %44,9 ile Adıyaman oldu.

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %44,9 ile Adıyaman oldu. Bu ili %44,7 ile Aydın, %44,5 ile Çorum, %43,7 ile Kırıkkale izledi. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %26,9 ile Van oldu. Bu ili %28,2 ile Hakkari, %28,9 ile Bitlis, %29,0 ile Eskişehir izledi.

Dolaşım Sistemi Hastalıkları Kaynaklı Ölümlerin En Yüksek ve En Düşük Olduğu 10 İl – 2020

Solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin %54,8’ini pnömoni oluşturdu.

Solunum sistemi hastalıkları kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %54,8’inin pnömoniden, %34,5’inin kronik alt solunum yolu hastalıklarından ve %10,8’inin diğer solunum sistemi hastalıklarından öldüğü görüldü.

Solunum Sistemi Hastalıklarından Ölenlerin Oranı, 2019-2020

Solunum sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, %22,8 ile Yozgat oldu.

Solunum sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %22,8 ile Yozgat oldu. Bu ili %21,1 ile Manisa, %20,7 ile Nevşehir, %20,4 ile Hatay izledi. Solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %10,7 ile Tunceli oldu. Bu ili %11,5 ile Bayburt, %11,6 ile Bingöl, %11,7 ile Erzincan ve Bilecik izledi.

Solunum sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2020 yılında solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu il %22,8 ile Yozgat oldu. Bu ili %21,1 ile Manisa, %20,7 ile Nevşehir, %20,4 ile Hatay izledi. Solunum sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %10,7 ile Tunceli oldu. Bu ili %11,5 ile Bayburt, %11,6 ile Bingöl, %11,7 ile Erzincan ve Bilecik izledi.

Solunum Sistemi Hastalıklarından Kaynaklı Ölümlerin En Yüksek ve En Düşük Olduğu 10 İl – 2020

COVID-19 Kaynaklı Ölüm Sayısı 22.136 Oldu

COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 2020 yılında 22.136 oldu. Ölenlerin 13.699’unu erkekler, 8.437’sini kadınlar oluşturdu.

COVID-19 kaynaklı ölümler yaş grubuna göre incelendiğinde, COVID-19 kaynaklı ölümlerin en fazla 65-74 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunda ölenlerin 4.508’ini erkekler, 2.546’sını kadınlar oluşturdu.

Bebek Ölüm Hızı Binde 8,7 Oldu

Bebek ölüm sayısı, 2019 yılında 10.770 iken 2020 yılında 9.657 oldu. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızı, 2019 yılında binde 9,1 iken 2020 yılında binde 8,7 oldu. Diğer bir ifade ile 2020 yılında bin canlı doğum başına 8,7 bebek ölümü gerçekleşti.

Bebek Ölüm Sayısı ve Hızı, 2009-2020

5 yaş altı ölüm hızı binde 10,6 oldu.

Doğumdan sonraki beş yıl içinde ölme olasılığını ifade eden beş yaş altı ölüm hızı, 2019 yılında 11,2 iken 2020 yılında binde 10,6 oldu.

5 Yaş Altı Ölüm Sayısı ve Hızı, 2009-2020

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 23 Şubat 2023’tür.

Kaynak: Bu veriler ve grafikler TÜİK‘ten alınmıştır.

Başa dön tuşu